LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024.

LIDL akcija JUN 2024.
 

Nova LIDL akcija donosi: sveže meso, voće, povrće, peciva, prehrana, pića, a tu je i LIDL SUPER VIKEND akcija!

LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024.
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024.
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 01
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 01
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 48
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 48
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 47
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 47
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 46
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 46
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 45
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 45
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 44
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 44
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 43
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 43
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 42
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 42
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 41
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 41
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 40
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 40
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 39
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 39
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 38
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 38
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 37
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 37
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 36
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 36
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 35
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 35
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 34
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 34
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 33
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 33
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 32
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 32
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 31
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 31
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 30
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 30
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 29
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 29
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 28
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 28
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 27
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 27
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 26
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 26
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 25
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 25
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 24
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 24
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 23
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 23
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 22
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 22
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 21
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 21
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 20
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 20
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 19
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 19
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 18
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 18
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 17
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 17
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 16
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 16
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 15
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 15
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 14
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 14
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 13
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 13
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 12
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 12
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 11
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 11
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 10
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 10
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 09
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 09
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 08
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 08
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 07
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 07
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 06
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 06
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 05
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 05
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 04
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 04
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 03
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 03
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 02
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 02
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 02
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 02
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 04
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 04
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 05
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 05
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 07
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 07
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 09
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 09
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 12
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 12
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 15
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 15
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 17
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 17
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 26
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 26
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 27
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 27
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 28
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 28
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 30
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 30
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 31
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 31
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 33
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 33
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 36
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 36
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 39
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 39
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 40
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 40
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 41
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 41
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 42
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 42
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 43
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 43
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 48
LIDL katalog JUN 2024. Akcija traje od 6.6. do 12.6.2024. Page 48
 
ChatGPT

LIDL Katalog – Fantastične Ponude od 6.6. do 12.6.2024. 🛒🌟

Pronađite sve što vam je potrebno za savršen letnji odmor u novom LIDL katalogu! Sa širokim asortimanom svežeg mesa, voća, povrća, peciva, pića i cveća, garantujemo vam fantastične cene i vrhunski kvalitet. Iskoristite ove ponude od 6.6. do 12.6.2024. i uživajte u šopingu u LIDL-u!

🥩 Sveže Meso – Ukusni Zalogaji za Vaše Grill Prijatelje

Započnite svoje letnje roštiljavanje uz naše sveže meso! Sa pažljivo odabranim komadima i fantastičnim akcijskim cenama, garantujemo vam ukusne i sočne zalogaje za svaku priliku.

🍇 Voće i Povrće – Svezak iz Bašte U Vašoj Kuhinji

Otkrijte bogatstvo ukusa sa našim svežim voćem i povrćem! Sa pažljivo biranim proizvodima direktno sa polja, garantujemo vam najviši kvalitet i svežinu za vaše omiljene recepte.

🥐 Peciva – Ukusne Poslastice za Sve Ukuse

Oduševite svoje nepce sa našim svežim pecivom! Sa raznovrsnim izborom krofni, pereca i palente, pružamo vam najbolje ukuse za vaše doručke i užine.

🥤 Pića – Osveženje iz LIDL-a za Tople Dane

Uživajte u ukusima leta uz naša osvežavajuća pića! Sa širokim asortimanom sokova, vina i pića, garantujemo vam prijatan i osvežavajući napitak za svaku priliku.

💐 Cveće – Ulepšajte Vašu Baštu i Dnevnu Sobu

Dodajte dozu svežine u vaš dom uz naše prelepo cveće! Sa širokim izborom hrizantema, begonija, aloa vere i palmi, pružamo vam mogućnost da unesete prirodu u svoj prostor.

🛒 LIDL SUPER VIKEND Akcija – Još Veći Popusti za Vas!

Ne propustite naše SUPER VIKEND akcije! Sa dodatnim popustima na odabrane proizvode, garantujemo vam maksimalne uštede i još veće zadovoljstvo prilikom kupovine.

🌟 Izdvajamo iz Aktuelne Ponude:

 • Čeri Paradajz: Sada snižen za 33% – 79.99 dinara (pak. / 250 g)
 • Domaća Zelena Jabuka: Sada snižena za 25% – 89.99 dinara (1 kg)
 • Domaće Trešnje: Sada snižene za 31% – 149.99 dinara (pak. / 500 g)
 • Krofna sa Punjenjem od Kajsije: Sada snižena za 25% – 29.99 dinara (48 g)
 • Bavarska Pereca: Sada snižena za 22% – 34.99 dinara (95 g)
 • Hrizantema: 579.99 dinara
 • Begonija: 429.99 dinara
 • Aloe Vera: 299.99 dinara
 • Palma: 999.99 dinara
 • Jaja: Sada snižena za 30% – 429.99 dinara (30 kom.)
 • Palenta: 59.99 dinara (55 / 60 g)
 • Balsamico: Sada snižen za 21% – 289.99 dinara (0,5 l)
 • Cuvée de Brieu Sauvignon Pays d‘Oc IGP: 599.99 dinara (0,75 l)
Dairy Discount in Grocery Store
Pridružite se najvećoj VIBER Grupi u Srbiji koja vam donosi najnovija sniženja i popuste. 
NAJNOVIJI KATALOZI i POPUSTI

do 50%