LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. 

LIDL akcija MAJ i JUN 2024.
 

Nova LIDL akcija donosi: sveže meso, voće, povrće, pića, peciva, hemija, kozmetika i sobno cveće. 

LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024.
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024.
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 01
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 01
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 02
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 02
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 50
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 50
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 49
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 49
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 48
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 48
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 47
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 47
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 46
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 46
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 45
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 45
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 44
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 44
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 43
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 43
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 42
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 42
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 41
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 41
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 40
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 40
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 39
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 39
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 38
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 38
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 37
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 37
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 36
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 36
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 35
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 35
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 34
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 34
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 33
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 33
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 32
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 32
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 31
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 31
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 30
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 30
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 29
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 29
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 28
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 28
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 27
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 27
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 26
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 26
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 25
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 25
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 24
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 24
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 23
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 23
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 22
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 22
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 21
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 21
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 20
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 20
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 19
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 19
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 18
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 18
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 17
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 17
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 16
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 16
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 15
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 15
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 14
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 14
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 13
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 13
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 12
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 12
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 11
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 11
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 10
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 10
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 09
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 09
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 08
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 08
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 07
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 07
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 06
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 06
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 05
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 05
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 04
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 04
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 03
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 03
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 04
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 04
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 05
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 05
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 07
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 07
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 09
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 09
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 10
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 10
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 12
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 12
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 13
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 13
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 15
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 15
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 17
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 17
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 19
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 19
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 23
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 23
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 25
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 25
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 28
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 28
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 29
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 29
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 30
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 30
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 31
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 31
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 32
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 32
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 33
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 33
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 38
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 38
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 44
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 44
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 45
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 45
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 50
LIDL katalog MAJ i JUN 2024. Akcija traje od 30.5. do 5.6.2024. Page 50

LIDL Katalog: Akcija od 30.5. do 5.6.2024. 🎉

Uživajte u sjajnim ponudama u LIDL prodavnicama!

Nova LIDL akcija donosi veliki izbor svežih proizvoda po povoljnim cenama. Iskoristite priliku da kupite sveže meso, voće, povrće, pića, peciva, hemiju, kozmetiku i sobno cveće. U nastavku pogledajte neke od istaknutih artikala iz našeg aktuelnog kataloga.

Snižene cene za omiljene grickalice 🌰🥜

Indijski orah

 • Stara cena: 269.99 RSD
 • Nova cena: 224.99 RSD
 • Pakovanje: 150 g (1 kg = 1 500 RSD)

Pečeni bademi

 • Stara cena: 219.99 RSD
 • Nova cena: 199.99 RSD
 • Pakovanje: 150 g (1 kg = 1 334 RSD)

Kukuruzni flips

 • Stara cena: 54.99 RSD
 • Nova cena: 49.99 RSD
 • Pakovanje: 100 g (1 kg = 499.90 RSD)

Kalifornijski pistaći

 • Stara cena: 429.99 RSD
 • Nova cena: 349.99 RSD
 • Pakovanje: 150 g (1 kg = 2 334 RSD)

Kikiriki

 • Stara cena: 299.99 RSD
 • Nova cena: 269.99 RSD
 • Pakovanje: 500 g (1 kg = 539.98 RSD)

Prženi slani kikiriki

 • Stara cena: 299.99 RSD
 • Nova cena: 289.99 RSD
 • Pakovanje: 500 g (1 kg = 579.98 RSD)

Ukusni mlečni proizvodi 🧀🍼

Blue sir u komadu

 • Stara cena: 239.99 RSD
 • Nova cena: 219.99 RSD
 • Pakovanje: 120 g (1 kg = 1 834 RSD)

Gorgonzola DOP

 • Stara cena: 469.99 RSD
 • Nova cena: 449.99 RSD
 • Pakovanje: 200 g (1 kg = 2 250 RSD)

Voćni jogurt

 • Stara cena: 89.99 RSD
 • Nova cena: 79.99 RSD
 • Pakovanje: 250 g (1 kg = 319.96 RSD)

Kondenzovano mleko

 • Stara cena: 259.99 RSD
 • Nova cena: 199.99 RSD
 • Pakovanje: 340 g (1 kg = 588.21 RSD)

Sveži zrnasti sir

 • Stara cena: 229.99 RSD
 • Nova cena: 199.99 RSD
 • Pakovanje: 200 g (1 kg = 999.95 RSD)

Sveže pecivo iz naše pekare 🥖🥐

Veliki beli hleb

 • Stara cena: 69.99 RSD
 • Nova cena: 59.99 RSD
 • Pakovanje: 450 g (1 kg = 133.31 RSD)

Bavarska zemička

 • Stara cena: 39.99 RSD
 • Nova cena: 34.99 RSD
 • Pakovanje: 85 g (1 kg = 411.65 RSD)

Donut sa punjenjem od jagode

 • Stara cena: 79.99 RSD
 • Nova cena: 69.99 RSD
 • Pakovanje: 69 g (1 kg = 1 014 RSD)

Kroasan sa nugat kremom

 • Stara cena: 79.99 RSD
 • Nova cena: 74.99 RSD
 • Pakovanje: 85 g (1 kg = 882.24 RSD)

Sočne mesne prerađevine 🍖🌭

Hot dog kobasice

 • Stara cena: 459.99 RSD
 • Nova cena: 399.99 RSD
 • Pakovanje: 1 kg

Čajna kobasica

 • Stara cena: 719.99 RSD
 • Nova cena: 619.99 RSD
 • Pakovanje: 600 g (1 kg = 1 033 RSD)

Dimljeni svinjski vrat

 • Stara cena: 199.99 RSD
 • Nova cena: 169.99 RSD
 • Pakovanje: 100 g (1 kg = 1 700 RSD)

Ćureća posebna kobasica

 • Stara cena: 399.99 RSD
 • Nova cena: 339.99 RSD
 • Pakovanje: 1 kg

Osvežavajuća pića i vina 🍷🥤

Vino Rosado

 • Stara cena: 349.99 RSD
 • Nova cena: 299.99 RSD
 • Pakovanje: 0,75 l (1 l = 399.99 RSD)

Tokaji Furmint

 • Stara cena: 449.99 RSD
 • Nova cena: 399.99 RSD
 • Pakovanje: 0,75 l (1 l = 533.32 RSD)

Pinot Grigio delle Venezie IGP

 • Stara cena: 449.99 RSD
 • Nova cena: 399.99 RSD
 • Pakovanje: 0,75 l (1 l = 533.32 RSD)

Bitterol Spritz

 • Stara cena: 449.99 RSD
 • Nova cena: 399.99 RSD
 • Pakovanje: 0,75 l (1 l = 533.32 RSD)

Poluslatko crveno vino

 • Stara cena: 429.99 RSD
 • Nova cena: 299.99 RSD
 • Pakovanje: 1,5 l (1 l = 199.99 RSD)

Iskoristite ove sjajne ponude i uživajte u vrhunskom kvalitetu po najpovoljnijim cenama. Vidimo se u LIDL prodavnicama! 🛒

Dairy Discount in Grocery Store
Pridružite se najvećoj VIBER Grupi u Srbiji koja vam donosi najnovija sniženja i popuste. 
NAJNOVIJI KATALOZI i POPUSTI

do 50%