LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024.

Novi LIDL katalog APRIL 2024.

 
Nova LIDL akcija donosi: sveže meso, riba, voće, povrće, peciva, pića, prehrana, hemija, higijena, slobno i rezano cveće, a tu je i nova SUPER VIKEND akcija.
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024.
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024.
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 01
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 01
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 02
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 02
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 03
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 03
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 04
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 04
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 05
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 05
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 06
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 06
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 07
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 07
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 08
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 08
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 09
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 09
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 10
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 10
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 11
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 11
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 12
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 12
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 13
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 13
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 14
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 14
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 15
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 15
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 16
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 16
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 17
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 17
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 18
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 18
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 19
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 19
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 20
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 20
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 21
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 21
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 22
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 22
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 23
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 23
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 24
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 24
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 25
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 25
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 26
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 26
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 27
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 27
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 28
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 28
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 29
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 29
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 30
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 30
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 31
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 31
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 32
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 32
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 33
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 33
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 34
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 34
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 35
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 35
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 36
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 36
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 37
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 37
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 38
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 38
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 39
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 39
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 40
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 40
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 41
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 41
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 42
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 42
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 43
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 43
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 44
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 44
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 45
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 45
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 46
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 46
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 47
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 47
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 48
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 48
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 49
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 49
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 50
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 50
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 51
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 51
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 52
LIDL katalog APRIL 2024. Akcija traje od 4.4. do 10.4.2024. Page 52

🌟 Novi LIDL Katalog: Fantastične Ponude Od 4.4. do 10.4.2024. 🌟

Sveže Meso i Sir 🥩🧀

Adriatikos sir

Uživajte u ukusu Mediterana sa našim Adriatikos sirom! 🧀 -30% 229.99 din/550g (1kg = 459.98 din)

Carski sir XXL

Isprobajte naš Carski sir XXL i uživajte u bogatstvu ukusa! 🏰 -50% UZ KUPON 244.99 din/350g (1kg = 699.98 din)

Dimljena pečenica

Za pravu gozbu u svakom obroku! 🍖 -20% 919.99 din/kg

Sveže Voće i Peciva 🍓🥐

Zamrznute jagode

Savršen dodatak vašem omiljenom desertu ili smutiju! 🍓 -20% 319.99 din/750g (1kg = 426.66 din)

Kroasani sa kakao kremom

Uživajte u ukusnom pecivu sa bogatim kakao kremom! 🥐 -23% UZ KUPON 229.99 din/kg

Panceta

Dodajte bogatstvo ukusa svakom jelu uz našu sočnu pancetu! 🥓 -21% 219.99 din/100g (1kg = 2 200 din)

Super Vikend Akcija: Nepečeno Kvasno Testo, Mini Ćureći File, Grill Kobasica, i Više! 🎉

Posetite nas od 4. aprila do 10. aprila i iskoristite fantastične ponude na sveže namirnice, peciva, odeću i još mnogo toga! Nabavite sve što vam je potrebno uz LIDL kvalitet i pristupačne cene! 🛒✨

Lidl: Otkrijte Magiju Kupovine Na Jednom Mestu

Dobrodošli u Lidl, gde se kvalitet i pristupačnost spajaju u jedinstvenom iskustvu kupovine. Kao deo Švarc grupe, sa korenom u Nemačkoj, Lidl je postao sinonim za vrhunski kvalitet po najpovoljnijim cenama. Ovde je vaša kupovina mnogo više od običnog odlaska u market – to je putovanje kroz ukuse, svežinu i ekonomske benefite.

Lidl Srbija: Kvalitet Našeg Obećanja

Kada koraknete u Lidl Srbija, koraknete u svet garancije najboljeg odnosa cena i kvaliteta. Fokusirani smo na stvaranje čvrstih osnova za naše kupce. Naša filozofija jednostavno glasi: “Jednostavno. Bolje. Povoljnije.” Iza ovih reči stoji posvećenost postavljanju potreba kupaca u prvi plan.

Asortiman sa Stilom

Uvereni smo da je asortiman ključ uspešne kupovine. Zato u Lidl Srbija pažljivo biramo proizvode da biste u svakom trenutku imali pristup svežim i kvalitetnim namirnicama. Bilo da je reč o voću, povrću, mesu ili delikatesima, naša ponuda uvek odražava najviše standarde.

Lidl Katalog: Inspiracija za Sve

Blizu datuma kada se menjaju akcije i sniženja, Lidl Katalog postaje vaš verni vodič kroz najnovije i najbolje ponude. Svaka stranica je puna iznenađenja, predstavljajući proizvode koji će dodati magiju vašem domu. Božićni kolači, voćni gumeni bomboni, bademi i mnogi drugi artikli čekaju da budu otkriveni u našem katalogu.

Raznolikost Težina i Cena

Naši Božićni kolači dolaze u različitim težinama, prilagođavajući se vašim potrebama. Cena je uvek povoljna, obezbeđujući vam pristup vrhunskim proizvodima po cenama koje će vaš novčanik ceniti.

Prednosti Lidl Kupovine

Kvalitet po Povoljnim Cenama

Nudimo vrhunski kvalitet po cenama koje čine vaš budžet srećnim. Bez obzira da li kupujete za svakodnevne potrebe ili pravite poseban obrok, naša ponuda ima nešto za svakoga.

Redovne Akcije i Popusti

Nikada ne propustite priliku za uštedu! Redovno pratite naše akcije i popuste kako biste bili sigurni da ne propuštate najbolje ponude u gradu. Lidl se brine o vašem novčaniku.

Održivost i Odgovornost

Lidl se ne samo obavezuje na pružanje najboljeg, već i na odgovornost prema planeti. Naša posvećenost održivosti ogleda se u svemu što radimo, od nabavke do pakovanja.

Završna Misao

Lidl je više od marketa – to je destinacija gde se susreću kvalitet, ekonomičnost i uživanje u kupovini. Posetite nas i otkrijte zašto Lidl Srbija postaje prvi izbor za mnoge domaćinstva. U našem svetu, svako ima pravo na vrhunski kvalitet po najboljim cenama. Božićna čarolija čeka na vas u Lidl-u!

Dairy Discount in Grocery Store
Pridružite se najvećoj VIBER Grupi u Srbiji koja vam donosi najnovija sniženja i popuste. 
NAJNOVIJI KATALOZI i POPUSTI

do 50%